2013-07-29

English stop the advance

Här är de sista bilderna från slutet av spelet SoTR där vi tyskarna
skulle försöka att erövra det engelska tältlägret.
Läs hela spelarpporten under rubriken nedan : English victory in the ruins.

Here are the last pictures from the game of SoTR. The main objective
was for the germans to conquer the english base camp.
Read the complete battlereport below: English victory in the ruins.

Germans try to overrun Cromwell-tank. 

German zombies on the move


English supportfire from a Bren.


The germans try to knock out the Cromwell


German mortars are preparing to fire

Cromwell knocked out...Zombiehorde are closing in...
 
Zombiehorde attacks but too late...
English victory.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar