2013-11-25

Skeleton-bits

I found some old unpublished inspirational pictures
illustrating bits that became more skeleton-units
to support my Vampire counts-army.
I have also made som legs from scratch to make some
of the figures complete.
They are not painted yet and will also be fitted with
shields and basing.

Jag hittade några ännu inte publicerade gamla
inspirations-bilder som visar delar som till slut blev
en ny skelett-styrka till min Vampire-count armé.
Jag fick även bygga en del ben och fötter för att
få mina figurer kompletta.
Skeletten på bilderna ska även förses med sköldar
och basning innan de slutligen målas.
Skeleton-bits


Skeletons on the rise.
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar