2013-11-25

T-62M from Esci

I found a nice tank in one of my old drawers.
The tank i readypainted and a russian T-62M
main battle tank from the cold war era.
It will be a nice additional support-unit on
the battlefield when I will play Force on force
or streetfighting-skirmish between terrorists and
other units. The scale is 1:72 and the manufaturer
is the italian Esci.

När jag städade bland mina lådor hittade jag en
stridsvagn i skala 1:72 från det italienska företaget
Esci. Stridsvagnen är färdigmålad och av modellen
T-62M och från tidsepoken Kalla kriget.
Tror att denna vagn blir ett spännande inslag som
understöd till figurer när jag spelar Force on force
eller strid i bebyggelse mellan terroriststyrkor och
andra.

T-62M and supporttroops

T-62M from Esci

1 kommentar: