2014-03-15

Making use of old bits

Today I felt inspiration and I converted two figures with
old bits that I found in my bits-box. The two figures will
be useful when I will play medieval-skirmish and my
new project Las Piratas (skirmish-game with pirates and
seadogs).

Idag kände jag inspiration och konverterade två figurer med
gamla delar som jag hittade i min bits-låda.
Figurerna kommer att komma till användning när jag ska
spela medeltida småstrider och mitt nya projekt Las Piratas
(småstrider bland pirater och annat sjöfolk).
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar