2014-04-30

Sotr-version of german Steyr Type 1500A/01

I bought a nice german WWII multipurpose mini-truck
on retail a couple of months ago and now I have
built the original model. Soon I will convert it to
something more Sotr. :)
I am planning to build a rocket-ramp and also
a fixed machine-gun. I will publish the finished
result soon.

Jag köpte en tysk lastbil som användes till många
olika uppdrag under andra världskriget för några
månader sedan. Jag är nu klar med den ursprungliga
modellen men kommer inom kort att konvertera
den till något som känns mer soTR. :)
Jag planerar att bygga raketramper och en stationär
kulsprutestation. Jag kommer inom kort att
publicera det färdiga resultatet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar