2013-11-29

Deus vult-Foot sergeants

Now the time has come for me to open the box to
one of my recent deliverys from Fire forge games.
The product is called Foot seargents.
I must also add that me and my friend Jonas splitted
the box with teutonic warriors and one of the
sprues on the pictures is from this box.
The box contain 48 multipart 28 mm figures.
I am really satisfied with the figures and they are
all beutifully detailed and the sprues are crisp.
For the graphics on the cover I think they are
quite nice and inspirational.
For myself I will use these figures when I
will start playing my Scandinavian medieval
project. I will probably mix heads and limbs with
these figures from GW and conquest games.
The rating is very high and I don´t miss anything
in this product. I give 4 out 5.

Nu har turen kommit till min recension av
Fire forge games och deras produkt Foot
seargents. Jag fick denna låda vid min senaste
beställning och den innehåller 48 st multipart
figurer i skala 28 mm.
Måste även tillägga att jag och min kompis
Jonas delade på boxen med Teutonic warriors
och den ena kartan med figurer kommer därifrån.
Figurerna är mycket välgjorda och detaljerna
håller hög klass. Inget gjutskägg eller luft-
bubblor syns och det är ju också bra.
Lådans utseende och grafik är toppen och
ger inspiration när det ska målas.
Jag kommer att huvudsakligen att använda dessa
figurer när jag ska påbörja mitt medeltida
skandinaviska projekt. Jag kommer troligen att
blanda delar och huvuden från GW och Conquest
games med dessa figurer.
Betyget blir mycket högt och jag saknar inget i
denna produkt. Jag ger 4 av 5 möjliga.
2013-11-28

Germans lead the way

On tuesday I played a game of Secrets of the third Reich(Sotr).
I invited my friend Jimmy to test this game and he was very
thrilled. Our mutual opponent Håkan played the english.
Me and Jimmy lined up a battlegroup of "evil" germans. :)
The points were set to 30 and Håkan got the advantage of
battle with a Cromwell-tank.
Three rifle squads with panzerfaust-support and one team
of panzerschreck and also a team of machine gun.
To direct all this we also lined up a command squad.
The english had a similiar line up but also got support of
heavy infantry in armour and PIAT(portable rockets).
The goals were to occupy buildings and hold them.
The germans were very aggressive and in the beginning
we were unlucky with the hit-dices but managed to hold down
two groups with suppressing fire.
The germans advanced through the ruins and managed to
reach good positions. The english were hold back for a
moment but started to move on several fronts but got
hit in the middle of a cornfield.
Three heavy infantry out of
five were shot down.
In the southern sector the germans stormed one english
rifle squad and knocked them out.
The critical action was in the corner of a ruin in the
center and it was decided when the english lost hand to
hand combat in a artillery crater.
Very intense playing and a lot of fun.

I tisdags spelade jag en runda av Secrets of the third Reich(Sotr).
Jag bjöd in min kompis Jimmy för att han skulle testa detta
spel och han tyckte att det var riktigt spännande.
Vår gemensamma motståndare Håkan spelade med
sina engelsmän. Jag och Jimmy ställde upp med våra
"onda" tyskar. :) Antalet poäng att köpa trupper sattes till
30 men Håkan fick även välja en stridsvagn, Cromwell,
för att jämna ut oddsen.
Tre skyttegrupper understödda med panzerfausts och en
Panzerschreck-grupp samt en kulsprutegrupp blev vår huvudstyrka
som leddes av en befälsgrupp. Engelsmännen hade en liknande
uppställning men även understöd av bepansrat infanteri och
den engelska motsvarigheten till pnzerfaust dvs. PIAT.
Målet var att ockupera så många byggnader som möjligt och
hålla dessa. Tyskarna öppnade spelet aggressivt men hade otur
med träff-tärningarna men lyckades ändå med att skjuta ned-
hållande eld på två engelska skyttegrupper.
Tyskarna rörde sig genom ruinerna och lyckades nå flera
bra nyckelpositioner. Engelsmännen blev tillfälligt uppehållna
och flyttade sig sedan samtidigt på flera frontavsnitt men stötte
på hårt motstånd i en majsåker. Tre av fem tunga infanterister
dog hjältedöden bland majskolvarna. I den södra sektorn stormade
tyskarna en skyttegrupp och slog ut dessa i ett slag.
Den avgörande striden blev i mitten vid en av ruinernas hörn
där en stor bomkrater bildade ett värn. I detta värn utkämpades
hårda närstrider man mot man där tyskarna segrade.
En riktigt rolig och intensiv spelrunda.


 

Useful Mesh

At work I found some very useful leftovers of mesh.
The squares are measured 5x5 mm.
I will probably use them when I will build
Mechas for Secrets of the third reich but also
to use for smaller scales.
The mesh is made out of 3 mm metal thread
but still very flexible.

På jobbet hittade jag några överblivna delar
av metallnät.
Rutorna mäter 5x5 mm.
Jag kommer troligen att använda detta nät
när jag ska bygga egna mechas till spelet
Secrets of the third Reich men det kan även
användas till mindre skalor.
Metallnätet är tillverkat av 3 mm metalltråd
men ändå mycket formbart.

Useful mesh


2013-11-27

Wargames factory-WWII Red army

Last week a got a nice package when I ordered some
figures together with my friend Jonas.
I ordered WW2 red army in the scale of 28 mm from
Wargames factory.
First I must say that the illustration on the box and also
the graphical work overall has improved from the
earlier releases from this company(german infantry and
american infantry etc).
I really like the sprues and it gives me a lot of
inspiration of what I can build with these further on.
The details are very good and also the range of the
figures and weapons are very nice.
The total number in this box to build are 31.
The only thing that I miss is a old water cooled
Maxim-machine gun but this I can order elsewhere.
The rating is high and I am looking forward building these
figures. I give the maker 3,5 stars out of 5. :)
I will soon publish the finished russian figures on this
blog.


Förra veckan fick jag ett trevligtt paket med posten efter
att ha beställt figurer tillsammans med min kompis Jonas.
Jag hade beställt WW2 red army i skala 28 mm tillverkad
av Wargames factory.
Det första som slår mig är att bild och det grafiska på
förpackningen blivit mycket bättre än deras tidigare
produkter (german infantry och american infantry mfl).
Att titta på plastramarna som håller alla delar ger mig
mycket inspiration och mängden av både vapen och
figurer är tillfredställande. Även detaljerna är helt o.k.
Dessa delar räcker till att bygga 31 figurer totalt.
Det enda jag saknar i denna produkt är en gammal
vattenkyld Maxim-kulspruta på lavett och hjul men
det kan jag troligen handla på annat håll.
Betyget på denna produkt blir gott och jag delar ut
3,5 stjärnor av 5 möjliga. :)
Inom kort kommer jag att publicera bilder på de
färdiga ryska figurerna på denna blogg.

The front of the box

 
Sprue 1
 
Sprue 2The closeup on the male-heads

My rating of the product!

2013-11-25

Houses and palmtrees

It is now close to Christmas-time and
second hand shops sell more and more
scenery to this vacation.

I found some nice houses to use with my
15mm figures. It was also really cheap and
costed only 2 Euro each.
I also went to a another second hand shop
and bought
some nice looking palmtrees.
The palmtrees are in the scale of 28mm and
will be a nice additional scenery playing
skirmish between pirates.

Det börjar närma sig Jul och loppis-butikerna
ställer fram mer och mer prydnadsföremål till
denna högtid. Jag köpte några trevliga hus
att använda till mina 15mm figurer.
Dessa hus var billiga och kostade bara 10 kr/st.
Hittade även palmer att använda till mina
28mm figurer för att skapa stämning när jag
ska spelar småslag mellan pirater.

 
Old houses to 15mm-scale
 
Palmtrees (bits) to 28mm scale
 

T-62M from Esci

I found a nice tank in one of my old drawers.
The tank i readypainted and a russian T-62M
main battle tank from the cold war era.
It will be a nice additional support-unit on
the battlefield when I will play Force on force
or streetfighting-skirmish between terrorists and
other units. The scale is 1:72 and the manufaturer
is the italian Esci.

När jag städade bland mina lådor hittade jag en
stridsvagn i skala 1:72 från det italienska företaget
Esci. Stridsvagnen är färdigmålad och av modellen
T-62M och från tidsepoken Kalla kriget.
Tror att denna vagn blir ett spännande inslag som
understöd till figurer när jag spelar Force on force
eller strid i bebyggelse mellan terroriststyrkor och
andra.

T-62M and supporttroops

T-62M from Esci

Skeleton-bits

I found some old unpublished inspirational pictures
illustrating bits that became more skeleton-units
to support my Vampire counts-army.
I have also made som legs from scratch to make some
of the figures complete.
They are not painted yet and will also be fitted with
shields and basing.

Jag hittade några ännu inte publicerade gamla
inspirations-bilder som visar delar som till slut blev
en ny skelett-styrka till min Vampire-count armé.
Jag fick även bygga en del ben och fötter för att
få mina figurer kompletta.
Skeletten på bilderna ska även förses med sköldar
och basning innan de slutligen målas.
Skeleton-bits


Skeletons on the rise.