2013-12-16

Apocalypse survivors-Wargames factory

This was a wild card to buy but I am satisfied.
The product I am referring to is : Apocalypse survivors(the men)
from Wargames factory.
The graphics on the box front is real bad in my opinion but the
back of the box is quite o.k and gives both inspiration and
explain how to build.
I plan to use these figures to play against zombies (also from
wargames factory) and "after the war" in a european theatre.

The details are nicely sculpted and  there are lots of weapons
and equipment to use. The heads are also o.k but I will combine
some of the heads with other manufaturers products.
I also like that the box contain russian and english automatic
rifles. Overall I can recommend this product and It will be
great fun to build and paint it.
On the minus I think that the poses are a bit static and maybe
more characters to choose would have been nice.
I give three out of five in my rating.

Detta var en chansning men jag blev verkligen positivt överraskad
när jag köpte Apocalypse survivors(the men)
från Wargames factory.
Förpackningens framsida är verkligen inget bra men däremot baksidan
är både informativ och ger inspiration.
Jag planerar att använda dessa figurer att spela skirmish mot zombies
(också från wargames factory) och "efter katastrofen" i Europa.
Detaljena på figurerna är fint återgivna och det finns gott om vapen och
utrustning att välja mellan. Huvuden är också o.k men jag kommer
nog ändå att att kombinera med andra tillverkares produkter.
Uppskattar även att boxen innehåller både engelska och ryska automatvapen.
Sammanfattningsvis kan jag rekommendera denna
produkt och jag ser fram emot att bygga och måla dessa figurer.
Det enda som är lite sämre är figurernas poser och val av
karaktärer som jag anser kunde ha utvecklats lite mer.
Jag ger tre utav fem möjliga.Mounted sergeants from Fireforge games

Now the time has come for me to rate Mounted sergeants
from Fireforge games. I ordered this together with a
friend and I think the sprues are stunning.
Nice details, lots of weapons and individual heads.
I also like that the figures comes with capes and
and lots of draped cloth. This will look really
good when it will be readypainted.
The box contains 12 multipart figures with horses
in the scale of 28 mm. The graphics on the box is o.k.
I really recommend this product and give
four out of five with a big plus.

Nu har turen kommit för mig att betygsätta Mounted
sergeants från Fireforge games. Jag beställde denna
låda tillsammans med en kompis och jag tycker att
figurerna och alla detaljer är riktigt fina.
Bra återgivna detaljer, mycket vapen och huvuden
med olika karaktärsdrag. Att man valt att tillverka
figurer med slängkappor och draperat tyg kommer att
resultera i mycket fint resultat när de målats.
Tanken är att man ska kunna bygga 12 ryttare med
häst i skala 28 mm.
Förpackningens grafiska utformning är också o.k.
Jag kan verkligen rekommendera denna produkt
och ger fyra av fem möjliga med ett stort plus.


2013-12-13

Norman infantry-Conquest games

Some weeks ago I bought a nice package of figures from
Conquest games. The box contains 44 plastic multipose
figures in the scale of 28 mm.
A nice package and the graphics on the cover and back
is o.k. On the back the picture show how to build the
figures and also the figures painted.
The details are also beautiful and it gives a lot of
inspiration. The heads are a bit static but I will
combine the bodies with heads from other manufaturers
to give more individual looks.
The weapons are also nice. The only thing that I would
miss is that the bodies come in one piece. I would have
preferred one upper and one lower part.
The rating I give is 3 out of 5.

För några veckor sedan köpte jag ett trevligt paket med
figurer från Conquest games. Förpackningen innehöll
delar att bygga 44 st multipart-figurer.
Förpackningens grafiska utformning är jag nöjd med och
ett ytterligare plus är att man tagit en bild på figurerna
målade och monterade. Detaljerna är helt o.k åter-
givna men huvudena är lite opersonliga men jag kommer
att kombinera kropparna med huvuden från andra
tillverkare för att skapa mer själ. Vapnen är också bra.
Det enda som jag skulle vilja ändra är att över och under-
kropp kommer i ett stycke, dessa kunde med fördel vara
separerade. Mitt betyg blir 3 av 5 möjliga.


2013-12-04

Polizei gegen partisanen

Yesterday I played skirmish and Sotr against my friend Håkan.
I choose to play the german police-force and Håkan the resistance.
The main objective was for me to prevent the resistance to reach
the headquarters of the police (the bombedout building) and/or
also to shoot down his two demolition-experts.
Before we started playing I draw a map of my patrol-route
and Håkan placed his forces before I placed mine.
Tactical I was to defensive and lost the game and the only option
would have been to attack the resistance on all fronts at the same
time. The game was real fun to play and we choose to use all
measurements in cm instead of inches because we were playing with
15mm figures. Great fun!

Igår spelade jag en match Sotr mot min kompis Håkan.
Jag valde att spela den tyska polisen och han valde
motståndsrörelsen. Huvudmålet var att spränga polis-
högkvarteret och jag skulle göra allt för att hindra detta
eller att skjuta motståndsrörelsens två sprängexperter.
Först fick jag rita en karta över mina patrull-
rundor och placering av mina grupper och efter det
placerade Håkan ut sina figurer (för att jag slutligen skulle
sätta ut mina.
Taktiskt så spelade jag alltför defensivt och enda utvägen
hade varit att slå till mot alla hans gruppe samtidigt.
Spelet var riktigt roligt och vi valde att välja att översätta
alla mått från inches till centimeter eftersom vi spelade
med 15 mm figurer.
Riktigt kul!

The scenery-Probably Czech-republic in WWII
All so quiet...No sign of the enemy...
The germans start patrolling
CheckpointFirst resistance-squad start in a fieldSecond resistance-squad attack the police-stationThe german polizei is soon decimated...