2014-05-14

Germans with flamers

Now I have converted some of my germans from
wargames factory to a flamer-squad with flamers
from games workshop(imperial guard).
I think the look kind of badass! :)

Nu har jag konverterad några av mina tyska
figurer från wargames factory till en eldkastar-
grupp med eldkastare från games workshop
(imperial guard). Jag tycker att gubbarna ser
ganska elaka ut! :)
2014-05-13

How to storage my miniatures

Last weekend I started to cut up some cardboard
to make small compartments for my minis.
The result is quite o.k and this will give me a lot
of space for other things.

Förra helgen så började jag att skära upp kartong
för att göra fack till mina figurer.
Resultatet blev helt o.k och det innebär att när jag
är klar så kommer jag att ha plats till andra projekt.2014-05-07

ZST 1600 prepare for battle

Now I am finisihed painting my ZST1600 (Zombiejaeger ST1600).
I am satisfied with the result and also with the loaders and the 
gunner. Looking forward testing this vehicle on the gaming-board
in SoTR.

Nu är jag klar med målningen av min ZST1600 (Zombiejaeger ST1600).
Jag är nöjd med resultatet och även med målningen av detillhörande
laddarna och skytten. Ser fram emot att snart få testa detta fordon
på spelbordet i SoTR.2014-05-01

Steyr Type 1500A/01=Zombiejaeger ST1600

Now I have converted my Tamiya, Steyr type 1500A/01
to a SoTR-vehicle that I have named Zombiejaeger ST1600
and for short ZST 1600. :)
I have made ramps for rockets similar to my KRW (Käfer-
Raketen-Werfer) and also a place for a sheltered machinegunner.
In the front of the vehicle I constructed a ram with "leftovers"
from the last zombie-confrontation...
A spotlight is placed behind the driver to blind the zombies under
attack. The figures are manufactured by wargames factory.
I really looking forward painting this vehicle and test it on the
gaming-table.

Nu har jag konverterat min Tamiya,Steyr type 1500A/01
till ett SoTR-fordon som jag döpt till Zombiejaeger ST1600
och förkortas ZST 1600. :)
Jag har byggt ramper med samma utseende som till mitt
tidigare hemmabygge KRW(Käfer-Raketen-Werfer).
Till min kulspruteskytt har jag byggt en skyddad plats och
även ett stativ för att underlätta hans "arbete".
Fordonets front har försetts med en ramm och på den lite
"rester" från senaste zombie-kontakten...
En strålkastare har monterats bakom föraren för att kunna
blända zombies vid en attack. Figurerna är tillverkade av
Wargames factory. Jag ser verkligen fram emot att måla
detta fordon och testa det på spelbordet.