2014-08-21

Mixed projects

During my holiday I have been working on my
corner ruin and also building up my counterforce
to my pirate-skirmish-game. I also found some
nice napoleonic-figures that I painted when I
was 16 years old. The figures from my early
days are quite nice and I am planning to upgrade
these with some shading and basing.
My corner-ruin now have supportbeams that will
carry the "weight" of the roof. Today I have put
on some cardboard in black that will be placed
between the beams and the rooftiles.
I also cut 3 holes for placing snipers or spotters
in the attic. The counter-force-figures are made
out of bits taken from Victrix (napoleonic infantry
1804-1807) and Wargames factory (horse and musket,
war of the spanish succession).

Under min semester har jag arbetat med att bygga
vidare på min hörn-ruin och min styrka som ska
möta mina pirater i mitt pirat-skirmish-spel.
Jag hittade även några figurer i en låda från tids-
perioden "Napoleon-krigen" som jag målade när
jag var 16 år gammal. Figurerna är snygga men
jag funderar på att lägga på skuggning och lite
basning. Min hörn-ruin är nu utrustad med stöd-
bjälkar för att bära upp takets vikt. Idag har jag
även klätt bjälkarna utvändigt med svart kartong
som kommer att hamna mellan takpannorna och
resten av takkonstruktionen. Jag skar även ut tre hål
för att ge prickskytt eller eldledningssignalist ett
titthål från deras placering på vinden.
Min "anti-piratstyrka" består av bits från
Victrix (napoleonic infantry 1804-1807) och Wargames
factory (horse and musket, war of the spanish succession).
 

2014-08-17

Corner ruin in progress

During the week I have added details
and worked on my corner-ruin.
I will also make a roof with tiles and
a hole for placing of a spotter or a
sniper to peek.
I will also add destroyed windows and
doors.On top of all these there will be
basing and paint-job. :)

Under veckan som gått har jag arbetat
med min hörn-ruin och "filat" på detaljerna.
Jag kommer även att bygga ett tak med
takpannor där det ska vara ett hål för
att en eldledningssignalist eller prick-
skytt ska kunna verka. Förstörda fönster
där endast spröjsning återstår samt dörrar
kommer också att byggas.Slutligen ska jag
göra basning och måla. :)

2014-08-14

New project-Corner ruin

Now I have started a new project after done
some sketching on my way to the office riding
on a train. The ruin will be a nice addition to
my growing built up area. The main idea with
this ruin is to host snipers and spotters.
I have not decided yet if I will use a balcony
on each floor or not but if I do I think it will
be a good spot for a strongpoint.

Nu har jag påbörjat mitt nya byggprojekt.
Idéer har växt fram efter en del skissande på
tåget när jag pendlat till och från kontoret där
jag arbetar.Ruinen kommer att bli ett välkommet
tillskott till min blivande bebyggelse.Huvudtanken
är att denna ruin ska kunna gömma prickskyttar
och eldledningssignalister.Jag har ännu inte
bestämt mig om jag ska ha en balkong på
varje våningsplan men om så är fallet så kommer
denna ruin även att fungera som ett försvarsnäste.


2014-08-09

Orcs,ogres and goblins

Back in 1989 I bought some tin-figures from Games workshop
when I visited the U.K and London. On this trip I visited
the Games workshop in Hilltop, Nottingham and also a big
game-shop on oxford-street in London. The gameshop had a lot
of nice figures and it ended up with 6 kilos overweight on the
plane back to Sweden. I decided to paint these oldies but goldies
and show them on my blog for public display.
On the pictures I show one ogre that belongs to the Warhammer
game(rpg and tabletop) the rest are one orc-captain from a orc-
company of six, one goblin and finally one orc-soldier with a spear.


År 1989 köpte jag några tennfigurer från Games workshop när
jag besökte Storbritannien och London. På denna resa besökte jag
Games workshop i Hilltop, Nottingham men även en stor spelbutik
på oxford-street i London.Butiken hade många intressanta figurer
och det slutade med att jag hade 6 kilos övervikt på planet hem
till Sverige. Jag beslutade mig för att måla dessa "oldies but goldies"
och visa dom på min blogg för andra. Bilderna visar en rese som
är tänkt att användas till Warhammer(rollspel och figurspel).
Resten som visas är en orch-kapten från en förpackning innehållande
6 olika orcher. En svartalf samt en orch-soldat med spjut.