2013-10-30

Cadians stuck in the middle

Last tuesday I played a game of WH40k. We played 2 versus 2.
I had little to say in the setup and was given a position with my
troops in a bad tactical spot.
I played the Cadians-Imperial guard and my friend Tobias played
space marines with aerial support.
My opponents played both death corps with a lot of tank-support
and light artillery.
The setup was simple. I had a ruined town with space marines
dug in behind me. In front of me I faced 8 tanks...
More support-troops were coming in from the east(behind me)
after 4 rounds. I was stuck in the trenches in the middle...
The game was soon over when the tanks moved fast and overran
my positions. After most of my troops were dead my fellow
space marines gave good opposition and wiped out the
attackers. 
It was not so fun to play with little options to alter the fate of my
troops. I learnt that I could have made better opposition if I
had equipped all my troops with grenades.
Better luck next time... :)

Förra tisdagen spelade jag en runda WH40k. Vi spelade 2 mot 2.
Jag blev tilldelad en plats utan att kunna påverka och detta
medförde att jag ur taktisk synvinkel redan hade förlorat.
Jag spelade Cadians-Imperial guard och min kompis Tobias spelade
space marines med luftunderstöd. Mina motståndare spelade
båda death corps med mycket stridsvagnar och understöd av lätt
artilleri. Uppställningen var enkel. Jag hade en ruinstad bakom mig
där space marines hade grävt ner sig och förskansat sina soldater
och framför stormade 8 stridsvagnar mot mig...
Understöd till mina motståndare kom in efter 4 spelrundan från
öster dvs. bakom mig. Jag var fast mellan dessa två fraktioner...
Spelert var snabbt över för min del när stridsvagnarna snabbt rullade
över mina skyttegravar. När nästan alla mina soldater var döda lyckades
mina vapenbröder, space marines, ge bättre motstånd och slog
undan benen för de som angripit oss.
Det jag lärde mig var att i fortsättningen utrusta alla mina soldater med
handgranater. Bättre lycka nästa gång... :)

The setup

War-baby on the tank

A baby supporting the troops... 

Game over for me2013-10-23

Medieval russians-DBA

Har nu målat några 15mm ryssar som kommer att bilda
kärntruppen i min medeltida styrka när jag ska spela
DBA och kampanjen Mongol-terror i november.
Figurerna är välgjorda och jag är nöjd med resultatet.
Det återstår några soldater men en hel del kavalleri innan
jag är redo. Fler bilder är på väg allteftersom jag blir klar.

I have now painted som 15 mm medieval russians that will
become my main battleforce. The fighting-unit will be the
mainforce when I will play the DBA-campaign:
Mongol-terror in november.

I am quite pleased with the result and the figures are
also verynicely detailed. Some soldiers remain to be
painted and a lot of cavalry until I am ready to play.
More pictures are on its way to be published.

2013-10-22

Exploring old boxes

I veckan som gått har jag städat i min jakt efter delar att
använda till mina spöken. Mina spöken ska jag spela
med i WHFB och med mina vampire counts.
Tanken är att mina tre spöken ska placeras på plattor
tillsammans med knotiga träd eller gravstenar mm.
Hittade inga knotiga träd när jag letade men fann
istället en låda från mina tidiga dagar som figur-
spelare. Lådan innehöll både 28mm, 15 mm och
figurer i andra skalor. Det var främst karaktärer
men även orcer och annat som kommer att komma
till användning.

One week ago I searched my wardrobe and drawers
for bits to use for my ghosts. I am planning to build
up some sceneries containing old threes and gravestones
and others to make a "scary" feeling when I play with my
ghosts in WHFB and my vampire counts.
I didn´t find any threes but I found a box from my
early years as a tabletop-player. The box contained
28mm, 15mm and other figures in various scales.
Mainly characters but also orcs and others that will be
useful.

Old schhol-figuresMedieval-, viking- and fantasy-figures

2013-10-14

Wooden houses

Under min senaste resa till Göteborg
gick jag förbi en loppis i stadsdelen
Haga. Såg dessa 2 hus i trä som jag
köpte för endast 20 SEK(totalt).
Tycker att de kommer väl till användning
när jag ska spela i skala 1:72.

During my recent trip to Gothenburg
I passed a fleemarket in the part

of Haga. I found these two houses made
of wood for only 20 SEK (about 2.30 Euro).
I thonk that these will come real
handy when I start playing games in
the scale of 1:72

Special-units

Åkte en tur till Göteborg och gick på museum.
Hittade några intressanta fynd som jag kommer
att använda till mitt kommande projekt:
Hugg och slag.
Spelet kommer att utökas så att spelarna ska
kunna köpa även varelser såsom: drakar och
sagoväsen. Under spelets gång ska spelarna
få poäng för olika erövrade objektiv t.ex
byar, broar eller strategiska resurser(boskap mm).

I made a trip to Gothenburg and paid a visit to
a local museum. I found some interessting
things to use in my project: Hugg och slag(cut and blow)
The game will also allow the players to buy
fantasy-creatures such as: dragons etc.
The players will also be able to gain victory-
points if they conquer strategical objectives
such as : villages, bridges and strategic resources
(cattle etc).


Dragons in two colours and
also cattle and bats.
All in the scale 1:72

2013-10-08

Devastating defeat for the Vampire counts...

Spelade en omgång WHFB mot min kompis Filip och det gick
katastrofalt dåligt.

Vi enades om att spela med styrkor värda 1710-1800 poäng.
Min laguppställning blev enligt nedanstående:

1 nekromantiker - level 2 (100 p)
1 Vampyrgreve
Level 2, Great weapon, Magic= The lore of Vampires (108 p)

Core units:
40 zombies, standard bearer, musician (130 p)
40 skeletons (220 p)
30 Ghouls (300 p)
5 Dire wolves (40 p)
5 Dire wolves (40 p)

Special units:
1 corpse cart (105 p)
2 Batswarms (70 p)
2 Batswarms (70 p)
1 set of Spirithosts (45 p)
6 Hexwraiths (180 p)

Rare units
6 Cairn wraiths (300 p)

Anledningen till mitt nederlag beror på dessa faktorer:
1. Dålig regelkunskap
2. Dåliga kunskaper om min motståndare
3. Dålig kunskap om hur jag kan utnyttja mina egna styrkor till fullo

Själva spelet mot Filip och hans Woodelves och Three-men kan samman-
fattas så här. Jag mötte hans starkaste magiska styrkor först istället för att
undvika dom och jag var även alltför långsam och detta ledde till att
hans bågskyttar malde ner mitt försvar.

Om jag vetat vilken motståndare jag skulle möta så hade jag istället:
1.Satsat på mindre antal fotsoldater och starkare magier samt högre
level på min vampyrlord och nekromantiker.
2. ryckt fram endast mot bågskyttar och dragit mig tillbaka med mina
svagare styrkor och sedan omgrupperat för att gemensamt möta de
starkare motståndarna.

3. Inte oroat mig så mycket för min motståndares
flygande örn (som visade vara ganska svag och aldrig anföll mina styrkor
under hela slaget).

Oavsett om jag fick ordentligt med stryk på spelbordet så använde jag
mina spöken och bat-swarms rätt denna gång och trots nederlaget
så slog jag ut 3 av min motståndares starkare Threemen. :)
Det var roligt att spela och jag ser fram emot fler spel framöver.


I played a game of WHFB but I lost big time...

We agreed on playing with a setup of 1710-1800 points.
My force looked like this:

1 necromantic priest - level 2 (100 p)
1 Vampire count named: Graf von Dunkelstein
Level 2, Great weapon, Magic= The lore of Vampires (108 p)

Core units:
40 zombies, standard bearer, musician (130 p)
40 skeletons (220 p)
30 Ghouls (300 p)
5 Dire wolves (40 p)
5 Dire wolves (40 p)

Special units:
1 corpse cart (105 p)
2 Batswarms (70 p)
2 Batswarms (70 p)
1 set of Spirithosts (45 p)
6 Hexwraiths (180 p)

Rare units
6 Cairn wraiths (300 p)

The main reason to my devastating defeat was based on these factors:

1. Bad knowledge in the rules of the game
2. No knowledge about my enemy
3. No knowledge about how to optimize the strength of my force.

The summary of the game and playing against woodelves and
threemen: I made the wrong decision to battle first against his strongest
magical-troops instead of avoiding them and when I started my
attack I was to slow when advancing.

If I had a more detailed information about my enemy I would played
like this:
1. I would have bought fewer troops and more magic to my vampire count
and necromancer.
2. I would have attacked the archers first and advanced fast against these troops
and the regroup to meet the remaining stronger enemies.
3. Not worried so much about the flying eagle because he was not so strong and
during the battle he never attacked me.

Eventhough I lost big time I learnt to play right with my batswarms and spirithosts.
I even managed to wipe out 3 of my opponents more deadly threemen. :)
It was fun to play and I am looking forward to a new rematch in the near future.