2014-09-27

Printed brickwalls

Today I made a brickwall that will come handy
when putting up a scenery.
The brickwall is a sheet of paper that I have
calibrated to fit into the 1:48(28mm)-scale.
The sheet is glued on both sides with pva on a
strip of kapa . The top is cut in an angle

to be fitted with a corrugated cardboard to
look like roof-tiles. After the glue is firm I
attach the kapa-strip onto a wooden-strip
that will prevent it to fall. The visible surfaces
on the wooden-strip is also fitted with sand
and some handmade plants that originally are
soft foam that is glued and painted.
To prevent the printed surface to wore down
I put on some sticky-plastic.This must be made
and cut before anything else.
Finally I paint the "roof-tiles" and put on som wash
to make a more authentic look.

Idag tillverkade jag en vägg av tegelsten som kommer
att komma väl till pass när jag snabbt ska bygga upp
en spel-miljö.Tegelstensväggen är en utskrift som jag
kalibrerat för att passa till skala 1:48(28mm).
Pappersutskrifterna är limmade med trälim på båda
sidor om en liten platta av kapa. Kapa-plattan har innan
limning av papper fasats längs med en av långsidorna.
När limmet stelnat har jag sen använt självhäftande plast
som ska skydda utskrifternas yta från att slitas ner.
Plasten ska helst appliceras innan man går vidare med
övriga detaljer eftersom det annars kan var lite knixigt
att skära till.Nästa steg är att limma kapa skivan på en träbit
som ska fungera som stöd. De synliga ytorna på träbiten när
kapaskivan är limmad har jag försett med sand och
egentillverkade plantor som består av skumgummi som
målats.Ovanpå kapaplattan har jag slutligen limmat well-
papp med korrugerad struktur som ska likna takpannor.
Slutligen har jag målat alla synliga spillytor samt well-
pappen i mörkröd tegelfärg som även fått wash för att få
ett mer autentiskt utseende.


M48 A5, Humvee, artillery and stuff

Today it was marketday in the little town that I
am living in. On my way to the groceries I passed
the marketstands and made a great find.
I bought a action-package with plastic-soldiers
and support vehicles and other "stuff".
The soldiers were very poor and details were
everything but crisp but the rest was quite nice.
In the package I found 3 american tanks M48 A5
that will be upgraded with details to fit in a
cold war/after the apocalypse-scenario. Two nicely
modelled Humvees that also will need som "addons"
before they are ready. I am not sure if I will fit them
with 50 cal-machine guns or Mk 19 grenade launchers.
The package also contained artillery that I can´t
figure out if it is a out of scale heavy-piece of field gun
or a heavy recoilless-gun on wheels!? I will fit it with

a shelter-shield in the front for close-support.
Barbed-wire, sandbags, check-point beam and a truck
that will need a lot of attention before it is ready.
All this for only 8 Euros is a nice price because most of
it will fit into the 1:48 scale (28mm). I will use it for
small scale skirmish and also for SoTR.

Idag var det marknadsdag i den lilla staden där jag bor
och på väg till mataffären så passerade jag de olika
stånden med saker som var till försäljning. Jag passade
på att köpa ett action-paket som innehöll plastsoldater,
fordon och "annat". Plastfigurerna var allt annat än väl-
gjorda men resten i paketet var helt o.k. Jag kunde räkna
3 st amerikanska M48 A5-tanks som ska fixas till lite innan
de är redo för att medverka vid spel i en kalla kriget/efter
katastrofen-scenario. Två snyggt tillverkade Humvees kommer
även att genomgå en renovering och jag är i nuläget inte
säker på om jag ska utrusta dom med 50 cal-kulsprutor
eller Mk 19 granatkastare(40 mm).I paketet låg det även
två artilleripjäser som jag inte kan specificera. Är osäker
på om de är fältartilleri som inte är i rätt skala eller om det
är tungt rekylfritt artilleri på hjul!? Jag kommer dock att förse
båda pjäserna med en skyddande frontplåt för att kunna
användas som understöd i frontlinjen. Taggtråd, sandsäckar,
bom för kontroll och slutligen en lastbil som kräver en hel del
innan den är redo för spelbordet. Allt detta för endast 80 kr
är ett helt o.k pris med tanke större delen stämmer med
skala 1:48(28 mm). Jag kommer att spela med dessa i
små slag(skirmish) samt SoTR.


Hugg och slag: 50 Followers!!!

This is kind of old news but anyway I want to celebrate
that this blog: Hugg och slag now has 50 followers!
The last guest/person that "got" the
number 50th follower is Mini-Mike from the blog of:
http://minimike-ministories.blogspot.se/

On the first of september this occasion occured.
Thankyou all and especially to those that write
and comment my projects. You are very inspirational
and it gives me a lot of joy!

Detta är en nygammal nyhet men jag vill ändå
passa på att fira att denna blogg: Huggoch slag
nu har 50 följare. Den sista gästen som "blev"
den 50 följaren är Mini-Mike från bloggen:
http://minimike-ministories.blogspot.se/
Den första september inträffade denna trevliga
händelse. Stort tack alla ni som skriver och
kommenterar mina projekt. Ni ger mig mycket
inspiration och glädje.

2014-09-21

Corner-ruin painted!

Finally I am now finished with painting my housemodel
named corner-ruin. The result is quite o.k and I also
tested making some homemade plants.
The plants are made of thin metalwire and soft foam that
are glued together and then painted.I will publish some
more pictures of this technique later on.
I also made some more details on the fire-stairs.
To add some more home-feeling to the rooms I put up
some old stamps and painted the edges to make the 
look like wooden-frames.
This will be a nice addition when playing skirmish in a
urban environment in a near future or in SoTR.

Nu är jag äntligen klar med målningen av min husmodell
som jag valt att döpa till hörn-ruin. Resultatet är helt o.k
och jag har även testat att tillverka egna växter.
Plantorna består av tunn ståltråd och skumgummi som
limmats ihop och slutligen målats. Jag kommer inom
kort att publicera en liten manual om hur jag tillverkat
dessa plantor. Jag har även arbetat med detaljerna till
brandtrapporna. För att skapa mer hemma-känsla i rummen
så har jag limmat upp gamla frimärken och målat kanterna
för att de ska se ut som träramar.
Detta kommer att bli ett trevligt tillskott när jag ska spela
strid i bebyggelse i en nära framtid eller i SoTR.


2014-09-07

Corner-ruin ready for painting

After two weeks of vacation I am now back.
I have finished my corner-ruin with all the
details except paint. I made downspouts for
the "rain" and also added doors and details
to the windows. On the walls I glued on some
sand that will add some realistic feeling of paint
and outer wall-material when it is finished.
I tested this outer-wall-technique on my last
model and it looked real nice.
The tiles on the roof are made of cardboard and 
the beams that support the roof are made of
matches.Between the roof and the beams I
glued sheets of black paper. 
Finally I glued some sand on the basing and
added some tiles of rubble.I will be back with
more pictures when I painted the model.

Efter två veckors semester är jag nu tillbaka.
Jag har byggt klart min hörn-ruin och nu åter-
står endast målning. Jag har byggt stuprännor
för "regnet" och även dörrar samt spröjsning till
fönstren. På väggarna har jag limmat lite sand
som tillsammans med färg kommer att ge en mer
realistisk känsla av rappning. Jag testade denna
"rapp-teknik" på min förra modell och blev nöjd
med resultatet.Takplattorna är tillverkade av kartong
och takbjälkarna av tändstickor.Mellan takpannor
och bjälkarna har jag även ett ark av svart papper.
Slutligen har jag limmat sand och bråte på basningen.
Jag återkommer med bilder på den färdigmålade
hörnruinen.