2015-02-14

Elvis meet the russian NKVD

This week I started working with my
figures that I got as a gift last-last weekend.
Firstly I made a russian/NKVD-HQ with
a jolly radio-operator. The bricks are made
of high density polystyrene.The ammo-
boxes have a center of polystyrene and
the woodwork come from the sticks that
you use to mix your coffee when you
buy it in your local café.
The corrugated "steel" is made from cardboard.
The flag-pole come from a binder cut into
pieces. The accessories is a mixture from
40k, Warlord games, Black tree design.

Finally I have based my two high rank-
officers. The highlight is the king himself,
Elvis with a big six-shooter. I managed to
complete the figure with an arm taken from
ww2-russians soldier-bits.
The figures will mainly be used in SoTR but
also in Zombie apocalypse. Looking forward
get these figures some "lick of the paint". :)

Under veckan som gått har jag börjat mitt
arbete med fyndet som jag fick för-förra

helgen. Jag började med att bygga ett
ryskt NKVD-högkvarter med en skojfrisk
radio-operatör.Tegelstenarna är tillverkade i
hög densitets friggolit och trädetaljerna kommer
från stickorna du får när du ska blanda ditt
köpkaffe när du tar en latte med polarna.
Den korrugerade plåten kommer från kartong och
stången till flaggan från ett gem jag klippt ner.

Utrustningen är en blandning av 40k, Warlord games,
Black tree design.Slutligen har jag byggt baser

till mina två höga officerare. Höjdpunkten i denna
presentation är kungen själv dvs. Elvis med en
ståtlig sex-skjutare. Jag kompletterade figuren med
en saknad arm som jag hämtade från mina bits
tillhörande ryskt infanteri 2VK.
Figurerna kommer huvudsakligen att användas i
SoTR men även Zombie apocalypse.Ser fram emot
att se dessa färdigmålade.2015-02-08

A very nice donation

Last sunday a very kind person donated all
his collection of miniatures to the members
of our local gaming club. The collection ranged
from unopened boxes to bits. Bits is my favourite
because it makes my creativity flourish.
I also chose some figures for gaming in SoTR and
my future project Zombie Apocalypse.
The project Zombie Apocalypse will be a skirmish-
game in an environment similar to Mad max,
after the war and with zombies.
Finally the highlight of the choosing was bits to
my coming mecha-build and also three "nice"
black-priests to convert. I will also send out a big
thankyou very much to the nice person that donated
his collection!!!


Förra söndagen så skänkte en mycket snäll
person hela sin figursamling till medlemmarna i
vår lokala spel-förening.Samlingen sträckte sig
från oöppnade förpackningar till bits.Bits är min
specialitet eftersom dessa små "guldbitar" får min
kreativitet att flöda.Jag valde även ut några figurer
för spel i SoTR och mitt kommande projekt
Zombie apocalypse.Projektet Zombie apocalypse
kommer att bli ett spel som utspelar sig i en
miljö liknande Mad max, efter kriget och med zombies. 

Slutligen vill jag understryka höjdpunkterna i mitt val dvs 
bits till mitt kommande mecha-bygge och tre "trevliga"  
svarta präster att konvertera.
Vill även avsluta med att skicka ut ett stort tack så
mycket till den vänliga själ som skänkte sin samling!!!
2015-02-03

Russians get the beating

Last sunday I played a game of SoTR with my friend
Andreas. We agreed on 35 points each.
I played the russians and this was my setup:
HQ (camouflage+elite)
1 Lt:        PPSH-K/SKS+Stalins fury+grenades
1 Cpl:      Sniper rifle+grenades
1 Com:    PPSH-K/SKS+grenades
1             Mech rifle+grenades
1             PPSH-A+grenades
1             PPSH-K/SKS+grenades

3x units(camouflage+elite):
1 sgt:      PPSH-K+Stalins fury+grenades
1 cpl:       PPSH-K+grenades
1             PPSH-A+grenades
1             Mech rifle+grenades
1             Packed Dushka´s+grenades
1             PPSH-K+grenades

3x mech rifle-units(camouflage+elite):
1 cpl:     Mech rifle+pistol+grenades
1            Rifle+grenades
1 Heavy machine gun team
1 Medium mortar

1 T34/76 tank

The german setup:
3 Drones
4 Dropsquads for tactical airdrops
1 sniperteam.
The game was fast and I got the heavy beating
when the german started to move. Andreas dropped
his troops behind my lines and used flamethrowers
on my brave soldiers in the woods...
We counted that I got casualities up to 75% and 
after that it was decided and the white flags were rolled out. Eventhough it was hard and bloody it was a fun game and I am looking forward playing a rematch.