2015-09-26

Paintingrack updated

This weekend I have been updating my
small paintingrack that I made during one
of my courses in wood and interior-carpentry
in 1994-95. Back in those years the
Humbrol-paint was the most common
hobby-paint on the market and it was
later that citadel-paint was getting the
most obvious choice.
Now I made a extra rack that fits both
the acrylic paint from Humbrol but
also Citadel and Army painter.
I made the rack in solid ash with details
in copper. The rest of the rack is made
in birch, beech, oak, cherry and pear. :)

Denna helgen ägnade jag åt att bygga till
min målarhörna som jag urspriungligen
konstruerade och byggde under en av
mina kurser i trä och möbelsnickeri 1994-95.
Då var Humbrol-färg den vanligaste hobby-
färgen på marknaden och det var först
senare som Citadel blev det vanligaste
valet. Nu har jag byggt en ny hylla som
passar både Humbrols acryl-färger men
även Citadels och Army painters.
Jag byggde hyllan i massiv ask med
detaljer i koppar. Resten av målarhörnan
är byggd av björk, bok, ek, körsbär och päron. :)Shipdeck and deck-cannons

Finally I have glued my shipdeck and also cut out all
the extras on the edges. The result is quite o.k in my
opinion. Next step has been to make openings for
the cannons below deck.
To get the openings accurate and squareshaped I cut
out the openings by first making holes on the lines
that I have already made with a pencil.
After making the holes I used a sharp knife and cut
out the rest. Next step will be to make slots for the
openings.

Slutligen har jag limmat mitt däck och även sågat bort
allt överflödigt längs med kanterna.
Jag är nöjd med resultatet och nästa  steg blev att skära
ut öppningar för kanonerna under däck.
För att få högre precision så borrade jag små hål
längs med de fyrkantiga rutorna innan jag skar bort
resten med en skarp kniv. Nästa steg i skeppsbygget
blir att bygga kanonluckor.2015-09-06

Ship-deck is taking shape

This will be my first report after the birth of my little daughter.
In my pirateship-collection I have two plastic-ships that will be
converted and painted and also 4 hulls that need to be fitted
with masts and interiors and cannons.

The two plastic ships are originally toys and to get the right
feeling I will fit them with cannons both below and above
deck and also some light cannons for close encounters with
rowdy seadogs and sailors.
The two plastic-ships will be used as typical pirate-ships. 
The 4 hulls will be used as other naval vessels and military
navy-ships.One of the hulls is taking shape with a wooden deck.
I have made frames in plywood that will be fitted inside the hulls

and I think that it will be easy to make different ships if
I have a starting point to start building from.
The deck is made of beech-strips (th:3mm, 16x265mm).
First I have placed all the strips with a equal spacing and
then made small marks for the "hole of the nails" and also
the "horizontal-tracks" for the deck-planks.
All the holes have been drilled with a ø1,5mm drill and the
tracks with a fine hacksaw. I use a hacksaw because the
tracks will be very accurate and fine instead of useing a
traditional saw for woodworking. When all the holes and tracks
are made then I will use PVA-glue to fixate all the strips on
the surface.To get the right outer shape that will fit into
the hull I will use a plastering machine.Next step will be to
make a hatchet with wooden bars to the "cargo-room" that
will be fitted inside the squareshaped-hole behind the hole
for the mast. This will be my first ship that will encounter
the pirate-ships and used as a French 1800th century naval-
vessel.More reports will be written as the project will progress.

Sketch on my first naval-vessel

2015-09-04

A new Mini on the gaming scene

I am sorry that I haven´t been so
active on my blog lately but there
is a reason!
This thursday my daughter was born.
Her weight was 3115grams and she
was 490mm long (without high heels). :)
A true miracle!   
I didn´t take long to get her attention
on my brushes and paintset.Only time
will tell if she will be interessted in
colours,shapes and the creative world.

Jag är ledsen om om jag inte var så aktiv
på på min blogg den senaste tiden men
det finns en anledning.
I torsdags föddes min lilla dotter.Hon vägde
3115gram och hon var 490mm lång (utan
klackaskor). :)  Ett sant mirakel!
Det tog inte lång tid innan hon började visa
intresse för mina målarpenslar och färgburkar.
Endast tiden vill utvisa om hon kommer att
gå i sin pappas fotspår och bli lika intresserad
av färger,former och den kreativa världen.

Flowers from my work! :)

Pirates and inspiration

Eventhough I don´t have very much time left for
my hobbies nowadays I am trying to get more
inspiration for my pirate-project. One source is to
play the all time classic Pirates designed by Sid Meier.

The version I have been playing is based on
the old Vic-64 but updated with better graphics.
When I was younger I played this game very
much but it didn´t take long to get back in 
track eventhough I am an adult. :)
Now I have played it through and I am publishing
these dumpsters to inspire others.
I truly can recommend the PC-game Pirates
from Firaxis games eventhough it is a bit old.
"Perk yer´ ears boys we are going out to sea
you rowdy seadogs."  Happy hunting! 


Även om jag inte har speciellt mycket tid över
till min hobby nuförtiden så försöker jag trots
detta få lite tid över för mer inspiration till mitt
pirat-projekt.En källa har varit att spela klassikern
Pirates av Sid Meier.Versionen som jag spelat
bygger på den ursprungliga som först släpptes till
Vic-64 men har bättre grafik.När jag var en yngre
spoling så spleade jag detta spel jättemycket men
även om det var ett tag sedan så tog det inte lång
tid att komma tillbaka i samma gamla spelanda och
detta trots att jag är "vuxen". :)
Nu har jag spelat igenom hela spelet och jag
bifogar några skärmdumpar för att inspirera andra.
Jag kan verkligen rekommendera detta PC-spelet
Pirates tillverkat av Firaxis games även om det
har några år på nacken. "Plocka ut korkarna ur
öronen grabbar för nu attans ska vi ut på de sju
haven ni sjöbusar": :) God jakt.

http://store.steampowered.com/app/3920