2014-12-22

Clocktower-project in progress

This will be my last publication before
christmas and I will send out a big
and warm christmas greeting to all you
bloggers and fellow hobby-companions out
there.The christmas here in the southern

part of Sweden is...rainy and windy.
I kind of miss the days when I was living
in "hardcore-swedish environment" it means
the woods of the county of smaland. :)
The christmas in the woods were always
white, cold and dark. 
My project, Clocktower, is in progress and
yeasterday I probably used too much pva 
and the baseplate bent in the middle...
I tried to bend it back using a cardboard
with the fibres going in the other direction
but it didn´t help much. I will still use this
scenery but it was a good lesson eventhough
this baseplate-cardboard is very solid in three
layers. Still to build is the roof-tiles and more
wall-bricks and stairs and of course "the lick of
paint".

Detta blir min sista publicering innan Jul och jag 
passar på att önska er alla bloggare och hobby-
vänner en riktigt God Jul. Julen i skåne är just nu...
regnig och blåsig.Jag saknar på ett sätt mina
"riktiga" Jular när jag bodde i en "hardcore-svensk
miljö" det vill säga småland.:) Jularna i småland
var allt alltid vita,kalla och mörka.
Mitt projekt, klocktorn, fortsätter och igår använde
jag troligen för mycket trälim eftersom min basplatta
böjde sig på mitten.Försökte rätta till detta
och använde en kartong där fibrerna gick på
tvärs och limmade den under den platta som
krökt sig men det hjälpte inte.Detta trots att
jag använde en stark kartong som var uppbyggd
av tre lager.

Jag kommer ändå att bygga vidare på detta
projekt och det är en bra läxa i framtida arbeten.
Kvar att bygga är  trappor, mer stenar till
murarna och takpannor och slutligen måla
alltihop.


My christmas-tree! :)2014-12-20

Fellow with the red hood got to go...

I made a find when I visited the local
red cross-fleemarket last weekend.
Next project will be a small church/chapel
and a cemetery with a small clocktower.

The clocktower on the pictures will be
converted with rooftiles and also a basing
with floortiles/stones and a wall and some
stairs.When the shading is made I reckon
the roof will look real good.

One more thing is that the small fellow
with the red hood will have to go to make 
room for a  more realistic feeling. :)

Jag gjorde ett fynd när jag förra helgen
besökte den lokala röda kors loppisen.
Nästa projekt kommer att bli ett litet
kapell/kyrka och en liten kyrkogård
med ett separat klocktorn.
Jag kommer att förse klocktornets två
nivåer med takpannor och en basplatta
med stenläggning och mur samt trappor.
Tror att klocktornet kommer att bli snyggt
när den får färg och skuggning.
En sista sak att åtgärda blir att avlägsna
den "snygga" men helt felplacerade tomten
eftersom jag vill skapa en mer realistisk
känsla. :)


2014-12-14

Bunker/Stronghold painted

This sunday I have finished painting my latest
project called: Bunker/Stronghold. The bunker
was originally made with no roof and mesh but
I altered the design on the way. I think the look
of the building also improved with some
"lick of the paint" to quote my friend Joe working
with the blog http://zabadakszombieworld.blogspot.se/

:). I added some brownish paint to give a feeling of
rust and decay. The camo-net also add a different
touch to the scenery. Inside I followed my friend
Jonas(http://kampgruppe-engel.blogspot.se/) advise to mount a ladder directly to the wall instead of using a portable. The bunker will be used in games in the scale of 28mm and primarily SoTR and WH40k but also other modern scenarios.
At the end of the article I have published two pictures

that show the model before getting the wash of paint.

Idag, söndag så har jag målat klart mitt senaste projekt som jag döpt till: Bunker-försvarsnäste. Bunkern hade ursprungligen inget tak eller nät men jag lade till detta under projektets gång.
Jag tycker även att bunkerns utseende har förbättrats med lite "lick of the paint" för att citera min vän Joe som skriver på bloggen: http://zabadakszombieworld.blogspot.se/ :).
Jag målade även lite rost med en brunaktig färg för att skapa en känsla av förfall och slitage. Är även nöjd med camouflage-nätet som jag tycker förhöjer stämningen i modellen.Interiören är enkel och jag följde min vän Jonas råd om att bygga en
fast stege istället för en portabel.Jonas har sin egna blogg som heter: http://kampgruppe-engel.blogspot.se/. Bunkern kommer att användas till spel i skala 28mm och främst till spelen SoTR och WH40k men även andra scenarier.I slutet av denna artikel har jag publicerat två bilder som visar modellen innan den målats.2014-12-11

New scenery

Last sunday I received together with the trees a
set of scenery. The scenery is a group of very
useful pieces of bridges,watchtower, dwell,
castle ruin and radarsetting and finally a plateau.
All in a smaller scale that will fit into my figures
of 1:72 together with my trees.Useful indeed.

Förra söndagen så fick jag tillsammans med mina
träd även en del som jag kan använda scenografi
till mindre skalor. Det jag köpt innefattade:
en liten brunn, broar, vakttorn, slottsruin, radar-
torn samt en platå.Allt kommer jag använda till
mina figurer i skala 1:72 tillsammans med mina
träd.Mycket användbart.
2014-12-09

Testing my new Trees

After my last publication I have tested
my new trees together with some
miniatures and the result is quite nice.


Sedan min förra publicering har jag
provat mina nyinköpta träd till-
sammans med figurer och det färdiga
resultatet känns helt o.k!
Miniature-woods

On sunday I got a lot of miniature woods on
second hand from my contact "Honda-Lasse". 

I think I got lucky because the trees are in good
condition and will fit into a lot of scenarios and
scales.Primarily they are in the scale of 1:72
or smaller but I think that the will also fit to
28 mm eventhough they are small.

I söndags så fick jag en hel del skog i
miniatyr från min kontakt "Honda-Lasse".
Jag köpte dessa begagnade och jag tycker
att det var ett bra köp eftersom de är i gott
skick och kommer att kunna användas till
många olika scenarios och skalor.
Huvudsakligen kommer de att passa till
skala 1:72 och mindre men jag kommer
också att använda träden till skala 28mm
även om de då är små.


2014-12-04

Bunker-model

My first step to build a bunker-complex is soon ready.
I have done some sketches and this is not
so far from my originally idea. Still there is some
left to build. I will build a small door on the roof
and also some barbed wire. Finally some basing
and paint will be added.


Mitt första steg i att bygga ett bunker-komplex är 
snart klart.Jag har skissat lite och jag tycker inte
att jag är så långt från mina ursprungsidéer.
Det är dock en del kvar att bygga som en lucka
på taket samt taggtråd.Slutligen ska det bli en
bra basning och målning innan allt är klart.