2014-01-19

Windmill for no money at all

Yesterday I donated some books and old stuff that were
leftovers during my project: moving south.
I went to the red-cross donatingcentre, "the Behive", and
handed over all things and also found that someone have
donated a nice model of a windmill.
I asked the man from the red cross if it was for sale and he
replied 1 Euro and it is yours. I paid and now I have two
windmills to play with. I will use these windmills both playing
games during the great northern war and Hugg och slag(medieval).

Great find!

Igår lämnade jag in böcker och en hel del gammalt som
blivit över under mitt projekt: flytt söderut.
Jag besökte röda korsets mottagningskontor och butik, "Bikupan,
och lämnade in mina saker och hittade en vindmölla som
någon innan mig donerat. Frågade om denna modell
var till salu och för 10 kronor så blev den min.
Nu har jag två vindmöllor att använda vid spel som kommer
att utspela sig under det stora nordiska kriget samt mitt
egna medeltida spel: Hugg och slag.
Trevligt fynd!

2014-01-10

A nice donation

On tuesday this week I went to Wexio gaming club and
met one of my friends named Johan.
Earlier I donated some rifles and heavy weapons to one
of his projects from my bit-box and now it was my
turn get something back. I found som spareparts in his
bitbox that finally will end up as canons and heavy
mobile supportweapons to pirate-skirmish and to SoTR.
Really nice indeed and I also got hold of some pirates
that needs updating and finally a double tube that I
will ad to my flamethrowersquad in SoTR.
Thankyou Johan! :)


I tisdags denna veckan besökte jag Växjö spelförening för
att träffa en av mina vänner som heter Johan.
Tidigare så fick han gevär och delar till tunga vapen
från min bit-box och nu var det min tur att få lite
tillbaka. Jag hittade delar som slutligen ska bli
kanoner och tyngre mobila understödspjäser för
skirmish i piratmiljö samt SoTR.
Mycket användbara fynd och jag kom även över några
pirater som behöver kompletteras. Hittade även en dubbel-
tub som jag ska använda till min eldkastargrupp i SoTR.
Stort tack Johan! :)

2014-01-09

New houses to my 15mm figures

During my Christmasholiday I visited a local flee-market
and found 3 houses that roughly can fit in under 15mm-
scale. They look nice and I only paid 11 Euro all together.
I already have 3 houses and these new ones will fit in
perfectly (also read my Houses and palmtress 2013-11-25
under the category scenery).

Under min Julledighet besökte jag en loppmarknad på
orten och hittade 3 byggnader som grovt kommer att
stämma överens med 15mm-skalan.
De ser fina ut och jag betalade bara 100 kr för allihop.
Jag har redan köpt 3 hus tidigare och dessa i kombination
med de nya blir en fin samling (läs mitt tidigare inlägg
Houses and palmtrees 2013-11-25 under scenery).
2014-01-03

2014, A new year and new projectsA new year and new opportunities.Last year gave a lot of new
topics and now it is 2014. I have listed my coming projects
below:

1. To design and manufacture my own game: Hugg och slag (Cut and blow).
This game will envolve skirmish and big sieges and also small
battles with naval wessels. All rules and graphic work will be made
by me and I will publish it online for everyone to play.
The game will be suited for figures in the scale 1:72.

2. Finish painting my russian tank battalion and complete it
with T34/85, KV-I and JS-2 for the game Flames of war in 15mm.

3. Paint and build my medieval figures in the scale of 28mm
for skirmish in old Denmark and Sweden.

4. Finish painting and building germans and russians for
playing Secrets of the third reich in 28 mm.
I will also build som own Mechas and heavy support weapons.

5. Finish painting my figures in 28 mm for WHFB and my
Vampire count army.

6. Paint and build all my figures to start playing my own
game Cut and blow (Hugg och slag) in the scaler of 1:72.

7. Finish and paint my modern british soldiers to play
skirmish in a urban ervironment (scale 1:72).
Maybe add som support and vehicles also. :)

8. Build new portable legs to my scrappy gaming table to fit in my
coming gaming and hobby-room.

9. Build and paint gamingtable-tiles in polystyrene to illustrate
green fields but on the flipside urban environment wit a canal.

10. Build wooden houses for playing on the eastern front(15mm)
and highrise-buildings to play skirmish(1:72).
And finally build small woods and bushes for 28mm and 1:72.

There is probably a lot more that will come up later.
I am really looking forward start working with this. :)
Ett nytt år och nya möjligheter. Förra året kantades av mycket
nya uppslag inför 2014 och nu är vi här.
Dessa pojekt tänker jag ta tag i vid tillfälle:

1. Hugg och slag: utforma ett eget figurspel som utspelar sig
under medeltiden och innefattar skirmish, belägringar samt
mindre slag med båtar. Spelet är gjort för figurer i skala
1:72. Alla regler och illustrationer ska jag ta fram själv
och det ska bli en svensk och en engelsk version som jag
ska publicera online för fri nedladdning.

2. Måla klart min ryska pansarbataljon och komplettera med
T-34/85, KV-I samt JS-2 till Flames of war i skala 15mm.

3. Bygga och måla upp mina medeltida figurer för spel i medeltida
skandinavisk miljö (Danmark/Sverige) i skala 28mm.

4.Måla klart tyskar och ryssar för spel med Secrets of the
third reich. Ska även bygga några Mechas samt komplettera
med fordon och tyngre pjäser.

5.Komplettera min Vampire count armé till WHFB så att
alla figurer är färdigmålade i skala 28mm.

6. Måla upp alla beställda figurer i skala 1:72 att spela
storslag i det kommande spelet Hugg och slag.

7. Måla upp och basa brittiska soldater för att kunna spela
skirmish i stadsmiljö och ska 1:72. Kanske komplettera med
lite fordon och understöd också. :)

8. Ta fram ett spelbord till mitt blivande spel och hobby-
rum dvs. nya ben som går att demontera.

9. Ta fram vändbara bottenplattor i friggolit för större slag på
gräsfält och bruten terräng samt bebyggelse (asfalterat med kanal).

10. Bygga timrade hus för spel på östfronten(15 mm), bygga
höghus i kvarter för skirmish (1:72). Bygga skogspartier samt
buskage att använda till både 28mm och 1:72.

Finns nog mycket mer roligt att ta tagi men detta är det jag kommer
på just nu. Ser fram emot dessa "uppdrag". :)

2014-01-02

Wexio gaming club with a new graphical design in 2013

In the year of 2013 I got the task to evaluate and improve
the graphical profile of Wexio gaming club. My first step was
to unite under one new logo. Many versions of this coming
logo were made before its final version was finished.
My opinion is that this project must be a democratic process
eventhough it will be costly in time and effort.
The logo was vectorised for best quality when printed and 
the colours were black and white(with black flames). 
Next step was to make a flyer and use it to invite new
members to visit the gaming club. We also printed a new door-
sign with the new logo with opening hours etc.
The club also got a new homepage made by one of the other
skilled members. http://www.vaxjospelforening.se/
The last project in 2013 was to order a rollup.
This rollup will be used in demo-shows and open house etc.
The wexio gaming club now really feels ready to challenge
2014 with new a graphic design.


Under 2013 fick jag som medlem i Växjö spelförening i uppdrag
att se över föreningens grafiska profil. Första steget var
att enas om hur logon skulle utformas och det blev många
förslag innan vi blev överens. Eftersom jag anser att
det är och skall vara en demokratisk process så gick det
långsamt men skam den som ger sig. Logon blev svart och vit
med flammor och vektoriserad för att kunna användas i olika
sammanhang. När logon var färdig blev nästa steg att ut-
forma en flyer för att locka nya medlemmar samt en ny skylt
på föreningens dörr med öppettider mm.
Föreningen fick även en ansiktslyftning
i form av en helt ny hemsida av en duktig föreningsmedlem.
http://www.vaxjospelforening.se/
Sista projektet under 2013 var att beställa en rollup att
använda vid demospelningar och öppet hus mm.
Känns verkligen som om föreningen kan ta steget in i 2014 med
en ny och fräsch grafisk profil.

The new logo of wexio gaming clubOld versions of new club-logo below:


Wexio gaming club in new colours 2013

Now we have passed 2013 and entered 2014.
The year that 
passed has been hectic but also a lot 
of fun. As a member in  and marketing group I 
managed to get some things done. The first step was to
improve and make better use of the facilities of the club.
We painted the walls and also mounted some wall-shelves.
The result can be watched on the pictures below.
At first this project made little progress but after
some time many members showed their solidarity.

Nu har vi lämnat 2013 bakom oss och tagit steget in i 2014.
Året var hektiskt men roligt och jag hann med att göra en
del för föreningen som medlem i Växjö spelförenings
marknadsföringsgrupp. Ett första steg var att snygga till
föreningens lokaler och då även förbättra lagringsmöjligheterna.
Vi målade om och monterade väggfasta hyllor och resultatet kan
ni se nedan. Projektet gick trögt till en början men flera
slöt upp och föll väl ut.

Before

Before

After paintjob and mounting of shelves

After paintjob

After paintjob