2014-07-28

Rotting flesh and bits...

This sunday I donated 5 friggolit-boards and also 8 masonite-boards
to my friend Jodi. I was in shortage of space and I didn´t want
to throw them away and nothing is better to make a gaming-friend
happy. After carrying the boards to Jodis apartment we talked
about new projects and out of the blue I was given some 40k-bits
and also the very nice paint: Rotting flesh! Very, very nice gift
from Jodi and it will come handy when I will paint my zombies.
The bits were many and I will first use the knifes to my pirates and
also my apocalyptic figures. Very nice indeed and thankyou. :)

I söndags skänkte jag 5 friggolit-skivor och 8 masonit-skivor
till min vän Jodi. Jag hade platsbrist och inget är mer till-
fredställande än att glädja en spel-vän. Efter att ha hjälpt
Jodi att bära hem hans skivor till hans lägenhet så pratade
vi om nya kommande projekt och vips blev jag ägare till
40k-bits och den mycket användbara färgen: Rotting flesh!
En riktigt trevlig present som kommer att komma till an-
vändning när jag ska måla mina zombies. Bitsen var många
och jag kommer troligen att först använda mig av knivarna
till mina pirater men även till mina apokalyptiska-figurer.
Mycket trevlig och tack så mycket. :)
2014-07-23

International painting-session

Last sunday I was invited for a painting-session
at my friend Jodis apartment. The gathering
started in a very british manor, with a cup of tea. :)
Quite nice indeed. Waiting for the rest we started
painting figures and chatting about good music
and what is not. Jodi doesn´t like Barry Manilow!!!
Jodi is very much into Warhammer 40k and so

are the rest of the invited to table. The other
guests were originally from Great Britain, Holland
and Denmark and me Scania (Sweden). :)
The language was good english and it was nice to hear.
My project this sunday was to complete one Imperial
guard soldier to 40k and make some russians to SoTR.
I also tested painting zombie-skin using a base
with green Castellan green and highlight with Rotting
flesh (both paint from GW).The zombie-skin was 
tested on a horse to see the shading and I am pleased.
I also made russian soldiers mixing bits from Wargames
factory, Bolt Action and Games workshop. I am very
satisfied with result on the commissar with the flag.
The flag is made from a Chaos banner(GW) and the
stick is a skeleton-spear(GW).A very nice painting-
session indeed.Thankyou for the invitation Jodi.
The blog of Jodi:
http://paintingchap.wordpress.com/

I söndags blev jag inbjuden till en målarträff i Jodis lägenhet.
Träffen började på ett typiskt engelskt vis med en kopp te. :)
Mycket mysigt. Under tiden som vi väntade på de andra
så började vi måla figurer och prata om bra och dålig musik.
Jodi gillar inte Barry Manilow!!!
Jodi är mycket för Warhammer 40k och det var även de andra
inbjudna gästerna. De andra gästerna kom ursprungligen från
Storbritannien, Holland och Danmark och jag från skåne(Sverige). :)
Språket vid bordet var god britisk engelska och det var uppfriskande
att höra. Mitt projekt för denna söndag var att färdigställa en
Imperial guard-soldat och limma några ryssar till SoTR.
Jag testade även med att måla zombie-hud och började
med en bas bestående av grön Castellan green och highlight av
Rottingflesh (båda färgerna från GW). Zombie-hudfärgen blev
testad på en häst och resultatet blev jag nöjd med. Jag limmade även
några ryska soldater och blandade bits från Wargamesfactory,
Bolt Action and Games workshop. Jag är extra nöjd med hur
kommissarien med flaggan blev. Flaggan är ursprungligen ett
Chaos-banér från GW och stången ett skelett-spjut från GW.
En mycket trevlig målardag. Tack för inbjudan Jodi.
Jodis blogg: http://paintingchap.wordpress.com/

Zombieflesh.I go for the right test.2014-07-22

Ruin in action

Today I publish some pictures with my ruin in action.
I do this because of my friend Thomas Nissvik after
that he read my last report with only the ruin.
It looks a lot better with figures! :)
The blog of Thomas: http://getitpainted.blogspot.se/

Idag publicerar jag några bilder på ruinen mitt i
händelsernas centrum. Anledningen till detta är
att jag fått önskemål på just sådana bilder av
min vän Thomas Nissvik efter att han läst min
förra rapport med bara bilder på den färdigbyggda
ruinen. Det ser mycket bättre ut med figurer till-
sammans med ruinen! :)
Thomas blogg: http://getitpainted.blogspot.se/
2014-07-19

Ruined house finished

This morning I added the last dots of paint on my
project: ruin in the scale of 1:48.  I started with
this project when I moved to a new apartment and
to play a game of 40k with my friend Christian.
The walls and groundplate is made out of cardboard.
I used glue for wood to attach all the details.
In february this year my originally plan was to make
a robust building that could be used in skirmish in
different scenarios. The bricks are made out of cut
down pieces from the "skeleton-frames" that hold all the bits.
I have used waterbased paint.The stairs and all of the
floor is made out of solid beech-wood. The knobs that
will symbolize nails is made out of toothpicks in plastic
that have been cut down and painted.
The windows are made of matchsticks and the window-
shutters manufactured from the small wooden "spoons"
that come together with a cup of coffee from a coffee-
shop. The supportbeams are also from matchsticks and
it is taken from the larger model. 
The ground outside the building is made out of a mixture
of sand and glue for wood and finalized with paint.
The model has the measures: Width:31 cm,Depth:21 cm,
Height:21 cm

Denna morgon avslutade jag med de sista färgstänken på
mitt prpjekt: ruin i skala 1:48. Jag började med detta projekt
i samband med att jag flyttade till en ny lägenhet och jag skulle
spela warhammer 40 000 med min kompis Christian.
Bottenplatta och väggar är tillverkade av kartong och jag har
använt trälim till alla fogar och detaljer. I februari var min
ursprungliga plan att bygga en byggnad som skulle kunna användas
till skirmish i olika scenarier och tidsåldrar.Tegelstenen är tillverkad
av nerklippta "skelett-ramar" som kommer tillsammans med figurbits.
Jag har endast använt vattenbaserad färg. Trappa, golvplankor är
gjorda i bok-trä. Spikhuvudena på golvplankorna är tillverkade av
nerklippta tandpetare i plast. Fönster är tillverkade av tändstickor
och fönsterluckorna kommer från "skedarna" i trä(furu) som du får
när du köper hämtkaffe på kaféer. Slutligen är stödbjälkarna tillverkade
av tändstickor(brasstickor) modell större.Marken utanför huset är en
blandning av sand och trälim som målats. Ruinen har måtten:
Bredd: 31 cm, Djup:21 cm och höjd 21 cm.

The ruin in february-2014


The ruin in february-2014
2014-07-08

Wexio spelkonvent 2014

Last saturday I visited Wexio spelkonvent in the city of Växjö.
It is the second year in a row that these chaps and girls
arrange this classic event. I met a lot of old gaming friends
and the topics were many and also the jokes. :)
On the convention there was also a second hand sale and
I met Galdar that showed med Mars 1889. It is a game
made by himself that occur on mars with colonial britts
and a lots of fantasy and steam punk. Very inspirational indeed.
Below you can see some of the pictures I shot at the
gathering.

I lördags var det dags igen för Wexio spelkonvent i Växjö.
Det är andra året i rad som luarna och tassorna i från de
småländska skogarna arrangerar denna rediga tillställning.
Jag träffade många gamla spelare och det blev många
intressanta diskussioner och lika många skämt. :)
På konventet sålde man även loppisprylar och där träffade
jag Galdar som visade mig sitt hemmagjorda spel Mars 1889.
Det utspelar sig på mars med koloniala britter och en
hel del fantastiska inslag och steam punk. Mycket inspirerande!
Nedan kan ni se några av bilderna från tillställningen.
The logo of the gaming club, VAS.
Graphics and layout on the rollup
made by me.

Nice armoured car painted by Tobbe.
The blog of Tobbe:
http://tobbesfow.blogspot.se/

Very nice painting work by Johan (40k).
His blog: http://ottocephalous.blogspot.se/
 
Lord of the rings with the
Hail Caesar gaming system.A real barfight with orcs! :)
The scenery made by Eng.
The blog of Eng:
http://kampgruppe-engel.blogspot.se/
Mars 1889 made by Galdar
The blog of Galdar:
http://mars1889.blogspot.se/Mars 1889


Second hand shop and Galdar in the
shadows playing Mars 1889.A swedish roleplaying-classic in a
new edition. Mutant År noll.

2014-07-07

Cola for figures

Last weekend I visited Wexio spelkonvent (The game convention for
the city of Wexio). I will soon publish a fullreport about this nice
occasion. Today I will write about a swap that I am pleased with.
My friend Björn at the gaming club of Väs got tired of his Game
and workshop figures: Men at arms and I got a sealed box
for 2 litres of cola. A nice swap indeed. I will build these figures
simultaneously with my Norman infantry and my Foot sergeants.
I will mix the bits and think that I will probably end up with
a personal mixture of medieval figures. Sweet! :)

Förra helgen besökte jag Wexio spelkonvent och det kommer
jag inom kort att publicera en fyllig rapport om.
Idag har jag valt att skriva om ett bra byte som jag gjorde
med min vän Björn från Väs. Björn tröttnade på sina
Men at arms från Games workshop och gick med på att byta
dessa mot två liter cola. Bra byte enligt min mening.
Jag planerar att bygga dessa figurer samtidigt med mina
Norman fighters och Foot sergeants. Anledningen är att jag
vill skapa mer personligt utformade figurer och det tror jag
att jag kommer att lyckas med.