2015-07-28

Clash in the desert

Two weeks ago me and Andreas decided to play a 
game of SoTR.The setting was in the desert and between
russians and americans.The points were 40 points each.
This time Andreas also had mortars to support his troops.
The goal was to hold and take 6 zones.
The game started very slow and I was really rotten
with the dices and didn´t get any hits on my enemy
and it got even worse when his snipers gave 30%
of my troops suppressing fire that made them halt...
Andreas also got a hit with his mortar on my command-
squad and after that my commissar took over and 
started shooting every soldier that didn´t advance(special
rule when the commander is dead).
Andreas and the americans won a nice victory when he
got 4 points out of 6. Next time I will use my antitank-
rifles as snipers and also buy more vehicles and flame-
throwers!!!


För två veckor sen så spelade jag och Andreas ett
parti SoTR som utspelade sig i öknen mellan ryssar
och amerikaner.Vi enades om 40 poäng var.
Denna gång hade även Andreas tillgång till granat-
kastare som understöd.Målet var att ta och hålla
6 zoner. Spelet började med att jag var riktigt
rutten i mina tärningslag och det blev ännu värre
när han lyckades med att hålla nere 30% av mina
styrkor med prickskytteeld... Andreas fick även in
en träff på mitt HK och dödade min högste chef och
då trädde kommisarien in och sköt alla som inte ryckte
fram mot fienden...(specialregel).
Amerikanerna vann en lysande seger med 4 av 6 poäng.
Nästa gång ska jag använda mina antitankgevär som
pricksyttar och köpa fler fordon och eldkastare!!!
2015-07-26

Pirateship

Out shopping groceries with my wife I found a nice find.
The find was a pirateship in an outletstore in a nearby
village.Because of the package was broken I only paid
50 SKR (5 Euros) and this was a good price because
it was no damage on the goods.
The brand of the ship is Jinle toys and the playing set
came together with a observation point an two figures
with bases that will fit inte holders on several places on
the ship. The figures looked awful but the rest will look
good with som painting and after some conversion-work.
I will convert this ship for pirate-games in the scale
of 28mm. There is a lot to do before it is ready because
it is a toy. I will remove all stickers and also the fitting
for the steering-wheel.After this I will also grind down
some holders for the enhanced figures.
The rear sail will also be removed because it fills no
function and will be in the way and I will need as much
space as possible for the pirate-crew.
An anchor will also be scratchbuilt and I will mount this
on the ship with a chain. I will also make some small
guns for skirmish on the deck.The guns below the deck
will all be fitted with hatches.I have not decided what to 
do with the mast and the observation-points on the top
but probably I will remake these for new platforms that
will fit the bases of the figures.
Finally I will paint the ship and dry-brush it and also fit it
with flags and other pirate-details.
I think it will look real good on the gaming table together
with the rest of the ships that will be scratch-built:
http://huggochslag.blogspot.se/2015/05/las-piratas-and-conquest-of-empire.html
The crew that will be operating this ship will be taken from

these rowdy bunch of "men":
http://huggochslag.blogspot.se/2014/03/my-pirates.html
NB: these figures are not painted yet but will be. :)
Finally I will paint the "wooden" observation-point/island lookout
and fit it with torches and details before put in on a base with a
ladder.The gamerules I will use for these pirategames is:
Blood and bounty.

https://donkusgaming.wordpress.com/2015/04/15/blood-bounty-1-0-out-now/

När jag var ute och handlade mat med min fru i ett närliggande
samhälle så besökte vi även en outlet och där gjorde jag ett
fynd i form av ett piratskepp för endast 50 kr. Paketet var skadat
men inte innehållet och setet från Jinle toys innehöll två fula figurer
samt en båt och en observationspost.Jag kommer att konvertera detta
skepp för spel i skala 28mm och det är en hel del att göra.
Jag kommer att ta bort hållaren för rodret och slipa ner alla fästen
för de medföljande figurerna.Akterseglet kommer att avlägsnas för
att ge plats åt pirater och ankare kommer att byggas och fästes
med små kedjor på skrovet.Samtliga kanoner under däck förses
med luckor.Jag har ännu inte bestämt mig för vad jag vill göra med
utkiksposterna i masterna men troligen kommer dessa att byggas
om för att passa  28mm-figurernas baser.Slutligen kommer jag att
måla och drybrusha hela skeppet samt tillverka piratflaggor och
piratdetaljer för att skapa rätt känsla.
Jag tror att detta piratskepp kommer att göra sig bra på spelbordet
tillsammans med de andra fartygen som kommer att tillverkas:
http://huggochslag.blogspot.se/2015/05/las-piratas-and-conquest-of-empire.html
Piraterna som kommer att styra detta skepp kommer att plockas
från denna grupp av sjöbusar:
http://huggochslag.blogspot.se/2014/03/my-pirates.html
Obs: Dessa figurer kommer att målas innan de går till sjöss! :)
Slutligen kommer jag att måla det landbaserade,timrade utkikstornet
och förse det med facklor/bål samt stege innan allt limmas på
en basplatta.Spelet som jag ska använda för piratskirmish är
Blood and bounty.
https://donkusgaming.wordpress.com/2015/04/15/blood-bounty-1-0-out-now/
2015-07-25

Bunkerkomplex

When I renovated my new house I found a usable cover
in polystyrene that I think could be converted to a nice
bunkerkomplex for 28mm miniatures.
The bunkerkomplex will be fitted with a maingate and
bunkerdoors in "metal" with bolts and rivets.
I will also make a outdoor-scene with sandbags and
lights and barbed-wire to give the right atmopsphere.
The outside will be a cardboard-panel that will go out
50-60mm on all sides.
I have not decided if I will put a roof on top or not.
but if I do it will be in sections to be unrevealed if I
will play a game with a raiding party that will discover
hidden "surprises" in each room. The doors and small
lookouts will be cut directly in the polystyrene.If I make
a roof I am not sure if I will make a corrugated roof or a
flat top in polystyrene with cannon-towers or maybe
both with small cabins for shelter with corrugated roofing.

If I make a flat-top with towers and wall-sections for
guarding and defending it will be a more playable
piece of scenery and this will be the best but take a
little bit longer to build. :) Maybe I will also pimp the
top and entrance with camo-net like my earlier single-
built bunker to get some more details.The camo-net
will be detachable.
I will use cardboard for doors and panels and plastic-
toothpicks for the rivets.PVA will be used to join the
different sections. I will also put up posters and make
furniture(both loose and mounted).
The complex will mainly be used in the game of SoTR
but also in other WW2-skirmish in the 28mm scale.
More reports will be published as the project will 
progress. Read also about my single-bunkerproject in
the article:
http://huggochslag.blogspot.se/2014/12/bunker-stronghold-painted.html
2015-07-06

Wexio spelkonvent 2015 and molds

This weekend it was time for a third edition of Wexio spelkonvent.
As a former member of the Vaxjo spelforening(Wexio gaming club)
I wanted to show my support and also meet my former gaming-mates.
The temperature outside was very hot and on the pictures all the
townfolks are hiding in the shadows with refreshments and icecream.
At the convention thre were a lot of nice people and games going
on almost in all the rooms. I also think it was nice to see that more
and more females are picking up this subculture.
On one tables there were also free gifts and I chose two games for
miniature wargaming both in the era of Renaissance 1470-1680
and in the period 1685 - 1845. Both systems will come to use
with my skirmshgames in the future.
My friend Christian visited the convention briefly and I got my
order of two plaster molds from Hirts arts. I have for a long time
planned to buy these and finally they are now in my collection of
projects. The molds are very nicely detailed and I will use dental-
plaster to get the most out of these. Mold 60 are a prison tower
and the Mold 70 are a fieldstone wall. They can both be used to
other kind of buildings and I have a lot of sketches and ideas.
Finally I played a set of 7 wonders and it was fun but I made some
"fatal" errors and came last against the others, maybe it was the
heat...?
A nice Saturday in short! :)

Denna helg var jag på tredje konventet i rad som går under namnet
Wexio spelkonvent.Som en tidigare medlem i Väs (Växjö spelförening)
så vill jag visa mitt stöd men även träffa mina gamla spelpolare.
Det var mycket varmt och det syns på bilderna där urinvånarna hukar
sig i skuggorna med svalkande drycker och glass.
På konventet träffade jag en hel del trevliga människor och det var
mycket aktivitet i nästan varje rum. Jag tycker att det är trevligt att fler
och fler kvinnor börja ta till sig denna subkultur. Ett av borden var
uppdukat med fria gåvor och jag plockade två figurspel som kommer 
att komma till användning framöver. Det ena med regler för Renässansen
1470-1680 och det andra perioden 1685-1845.
Min vän Christian kom förbi och gav mig och överlämnade mina beställda
gipsformar från Hirst arts. Formarna är vackert detaljerade och jag hade 
beställt Form nr 60 som är ett fängelsetorn och Form 70 som är grov stenmur.
Dessa formar kan användas till mycket och jag har många skisser och
uppslag till mina kommande projekt. Slutligen så hann jag med att spela
ett parti 7 wonders men jag kom sist, kanske var det värmen som påverkade...?
En trevlig lördag m.a.o. :)
The entrance!
The sign of VÄS.Graphical work
made by me.
http://vaxjospelforening.se/index.htmlMiniature wargaming with steampunk

on Mars. Check it out!
http://mars1889.blogspot.com/
Dropzone commander with Snolb!

Intense gaming with Tunte as the gamingleader. 

7 wonders.
Mold 60 and Mold 70

http://www.hirstarts.com/molds/molds1.html

http://www.hirstarts.com/molds/molds2.html