2013-11-28

Useful Mesh

At work I found some very useful leftovers of mesh.
The squares are measured 5x5 mm.
I will probably use them when I will build
Mechas for Secrets of the third reich but also
to use for smaller scales.
The mesh is made out of 3 mm metal thread
but still very flexible.

På jobbet hittade jag några överblivna delar
av metallnät.
Rutorna mäter 5x5 mm.
Jag kommer troligen att använda detta nät
när jag ska bygga egna mechas till spelet
Secrets of the third Reich men det kan även
användas till mindre skalor.
Metallnätet är tillverkat av 3 mm metalltråd
men ändå mycket formbart.

Useful mesh


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar