2013-07-25

Command squad-40k

För att komplettera min IG, cadians-armé till warhammer 40k har jag gjort
min egen commandsquad. Har lånat bits friskt ur olika paket för att få
till ett resultat som jag tycker fungerar.
Nedan har jag publicerat figurerna grundmålade och färdigmålade.

To make my IG, Cadian-army complete to the game of WH 40k
I have made my own command-squad. I have borrowed  bits from
various products to make a result that I am satisfied with.
below you can watch the figures base-painted and completed.

 
 

 
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar