2013-08-10

Tower of evil

Tog några bilder på mina ghouls
och en av mina nekromantiker
när de angriper de vanliga dödliga
i närheten av ondskans torn...

I took some pictures of my ghouls
and one of my necromancers
when they attack mortals near the
Tower of evil...

2 kommentarer: