2013-09-09

Vampire counts lead the way-Good tactics and fun to play

På den sista dagen i augusti drabbade jag och min kompis
Håkan samman i ett slag mellan Vampire counts och The
Bretonnians.Spelrundan i Warhammer fantasy battle blev en av
de bästa för mig taktiskt och var dessutom riktigt rolig.  
Mina drag fungerade och jag hade lärt mig en hel del från
tidigare matcher liksom under denna.
Nästa spelomgång kanske jag vinner en seger...!? :)

Vi enades om att spela med styrkor värda 1600 poäng.
Min laguppställning blev enligt nedanstående:

1 nekromantiker - level 2 (100 p)
1 Vampyrgreve vid namn: Graf von Dunkelstein
   Level 2, Great weapon, Magic= The lore of Vampires (108 p)

Core units:
40 zombies, standard bearer, musician (130 p)
20 skeletons (110 p)
30 Ghouls (300 p)
5 Dire wolves (40 p)
5 Dire wolves (40 p)

Special units:
1 corpse cart (105 p)
2 Batswarms (70 p)
2 Batswarms (70 p)
1 set of Spirithosts (45 p)
6 Hexwraiths (180 p)

Rare units
6 Cairn wraiths (300 p)

Vampyrgreven hade besvärjelsen: 2 (Hellish vigour)
Nekromantikern hade besvärjelsen: 5 (Curse of years)

Nedan kan ni se bilder som illustrerar scenografin och
de övergripande taktiska förflyttningarna:

Håkan vann med 378 poäng över mig.

On the last day of august this year me and my friend Håkan
played my best game-match of Warhammer fantasy battle
ever.  I played the Vampire counts and he The Bretonnians.
My tactics worked and it was also great fun to play.
Next time maybe I will conquer...!? :)

We agreed to play with a setup of 1600 points.
My force looked like this:

1 necromantic priest - level 2 (100 p)
1 Vampire count named: Graf von Dunkelstein
   Level 2, Great weapon, Magic= The lore of Vampires (108 p)

Core units:
40 zombies, standard bearer, musician (130 p)
20 skeletons (110 p)
30 Ghouls (300 p)
5 Dire wolves (40 p)
5 Dire wolves (40 p)

Special units:
1 corpse cart (105 p)
2 Batswarms (70 p)
2 Batswarms (70 p)
1 set of Spirithosts (45 p)
6 Hexwraiths (180 p)

Rare units
6 Cairn wraiths (300 p)

The Vampire had the spell: 2 (Hellish vigour)
The Necromantic priest had the spell: 5 (Curse of years)

Down below you can watch the pictures that will illustrate the setup
and overall tactics:

Håkan won a tactical victory over me counting 378 points.

The scenery
 

The Vampire counts force-1600 p

The force of the Bretonnians-1600 p


The line up with the two combatants

All the tactical moves during the game

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar